Mekanisk ventilasjon fra J.L. Bruvik

J.L.Bruvik produserer totale ventilasjonsløsninger for det Norske landbruket, de produserer gode systemløsninger for husdyrhold.

Avtrekksvifter

Avrekksvifter

Lufttilførsel

Lufttilførsel

Høy og korntørkevifter

Reguleringsutstyr

Spjeld og ventilstyring

Sirkulasjons- og blandevifter

Alarmsystemer

Reservedeler