Spaltegulv

Vi forhandler spalter fra Link Betong as som leverer betongspalter til storfe og gris over hele landet. Vi har 2-spalt til storfe med bredde 35 cm, i lengder fra 80 cm til 360 cm som egner seg veldig bra til byggeprosjekter der en ikke kan heise spaltene inn. Storfe spalter bredde 105 cm kan leveres i lengder fra 160 cm til 400 cm.