Fronter/fanghekker

siden er under oppdatering...

Fanggitter med stillbar halsplass h=90cm standard eller forsterket versjon. Kan også leveres med sikkerhetsutløsing. Standardelementer: c-c 260cm til 4 dyr og c-c 300cm til 4 eller 5 dyr. Fanggitter kan også lages på mål med varierende antall eteåpninger.

Fangitter for kjøttfe med stillbar halsplass H=110cm 2» bunn og topprør er standard, lages på mål og kan også leveres med sikkerhetsutløsing.

Skråfronten finnes i to versjoner H=90cm og 1 ½» topp/bunnrør og H=110cm med 2» topp/bunnrør.

Kombifront med rustfritt trau, høyhekk og appetitt kraftfôrautomat. c-c 300cm

Andre typer fronter og nakkerør leveres også på bestilling se katalog for mer informasjon:

Komponent katalog