Graphics styringsenhet

Pellon Graphics styringssystem kan styra enkle kraftfôrvognerr eller en hel kjede med enheter av fôringsutstyr. Det samme systemet kan håndtere individuell utfôring eller store dyregrupper.

Systemets funksjon, bruk eller oppstart krever ingen PC da all informasjon kan legges direkte inn i Graphicsenheten.

Dette displayet brukes i alle våre automatiserte fôringsanlegg. Denne angir antall kilo som er beregnet til hver enkelt dyregruppe, den viser også den aktuelle plogposisjonen på båndet. Her kan det legges inn fôringskurver for flere ulike dyregrupper eller på individnivå.

Fakta:

  • Opp til 24 ulike fôrmidler i fôrblandingen og totalt 16 ulike recepter
  • Maximalt 500 ulike utfôringsgrupper
  • Utfôring er mulig med opp till 180 ganger per dag
  • GSM alarm kan sendes till fem ulike GSM-nummer
  • WLAN-tilkobling
  • kapslingsgrad IP67
  • Mulighet for å stoppe pågående utfôring og gjøre justeringer, endringene gjennoføres direkt
  • Tillvalg; styring via mobil eller internett