Brannvarsling landbruk - ELOTEC

Royal - trådløst brannvarslingsanlegg

Royal-familien - Elotecs trådløse proffalarmer - er nå kommet til sin tredje generasjon. Det siste tilskuddet, Royal Z+, dekker behovet for de aller fleste objekter, mens den opprinnelige ROYAL fremdeles har sin forse i svært store installasjoner.

Avansert trådløs teknologi gir anlegg som er fleksible og enkle å montere. Uten kabler blir anlegget mindre visuelt skjemmende enn tradisjonelle systemer, og tiltalende design gjør helheten tilfredsstillende.

Royal-systemene har fått stor oppmerksomhet i flere kretser, og er valgt til sikring av bl.a. den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum, øysamfunnet Grip ved Kristiansund og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

ROYAL Z+

Royal Z+ er det første trådløse brannalarmsystemet som er FG-godkjent etter EN54 for bruk i næringsbygg, og er dermed sidestilt med kablede systemer.

Dette gjør det enkelt å velge Royal Z+ på anlegg hvor det er upraktisk eller uønskelig å trekke kabler, eller i tilfeller med krav til spesielt rask montering.

Sentralen er kompakt og kan tilknyttes inntil 240 trådløse enheter. Konfigurasjon skjer enkelt ved hjelp av veivisere direkte på sentralen - helt uten spesialutstyr.

Rekkevidde kan utvides ved hjelp av radiorepeatere og intelligente antenner.

ROYAL - for store områder

På de aller største anleggene kreves radiodekning over store områder. Med ROYAL kan 50 sentraler kobles i trådløst nettverk og sammen håndtere inntil 3000 trådløse detektorer.

ROYAL er et fleksibelt system som via sentraler og repeatere i nettverk er fullstendig skalerbart og passer til alt fra de minste anlegg til store næringsbygg og hele bymiljøer.

Royal benytter en egen frekvens for trådløse proffalarmer (bedre rekkevidde og mindre forstyrrelser).

Voice ES 801 - Konvensjonelt anlegg - kabelbasert

elotec_landbruk_brannvarsling_voice_g.k.røe_husdyrbygg_sau_storfe_imek_sentral_brannsikring_husdyr_bygning_ELOTEC

ES 801 er en avansert konvensjonell brannalarmsentral med 8 soner.

Sentralen er designet etter Elotecs eget Elektrolego-prinsipp for enkel installasjon og service, og er utstyrt med flere funksjoner som ellers bare finnes på adresserbare brannalarmsentraler. Sirener kan drives fra detektorsløyfe, og betjeningspaneler kan adresseres for å oppnå seksjonert betjening.

Inntil 9 kompakte betjeningspaneler kan tilknyttes - slik at hver sone kan ha egen betjening, samt ett panel for betjening av hele anlegget. Dette gjør systemet svært godt egnet for bygg med flere boenheter og / eller forretningslokaler. På gårdsbruk kan samme funksjon benyttes for kårbolig og eventuell utleiedel.

elotec_landbruk_brannvarsling_voice_g.k.røe_husdyrbygg_sau_storfe_imek_sentral_brannsikring_husdyr_bygning_ELOTEC

Magnum - kabelbasert

Magnum-familien består av sentralene Magnum 10 og Magnum 25. Begge sentralene har samme enkle betjening og konfigurasjon - forskjellene ligger i utvidelsesmulighetene.


Sentralene har høy kapasitet - hver sløyfe har 125 unike enhetsadresser og stort maksimalt strømtrekk. Mulighet for skyggesirener tillater et stort antall sløyfedrevne sirener uten å legge beslag på adresser for detektorer og andre enheter.

Adresserte og tilkoblede enheter detekteres og gjenkjennes automatisk, og anlegget er fullt operativt på under to minutter. Videre tilpasning kan utføres via sentralens taster, IR fjernkontroll, PS/2 tastatur eller fra PC med egen programvare. Like enkelt som å bruke mobiltelefonen!

Fleksibel konfigurering av I/O-enheter og alarmgivere muliggjør detaljert tilpasning. Med 384 programmerbare soner og 512 sirene- og I/O-grupper kan systemet tilpasses alle behov.Fleksibel konfigurering av I/O-enheter og alarmgivere muliggjør detaljert tilpasning. Med 384 programmerbare soner og 512 sirene- og I/O-grupper kan systemet tilpasses alle behov.

Magnum 25 - brannalarmsentralen som løser alle utfordringer
magnum_25 MAGNUM 25 er en kraftig analog adresserbar brannalarmsentral med mulighet for distribuert intelligens. Et høyt nivå av redundans og backup- løsninger gjør at MAGNUM 25 egner seg godt til selv de mest komplekse installasjoner. Modulbasert system er enkelt å utvide.

MAGNUM 25 leveres med 1 eller 3 sløyfer, og systemet kan utvides til hele 96 sløyfer via et nettverk av undersentraler. Disse kan leveres i "black box" eller kombinert med betjeningspanel.

Nettverking til undersentraler og/eller betjeningspaneler skjer via RS485, fiber eller TCP/IP-nettverk. Ved bruk av RS485 eller fiber kan nettverket kobles i en redundant toveis ringbuss for maksimal sikkerhet.

Magnum 10 - liten kraftpakke

magnum_10_flushFunksjonsmessig lik storebror Magnum 25, men leveres i en kompakt boks med én sløyfe. Sentralen kan utvides med en ekstra sløyfe og ekstra betjeningspaneler, men ikke undersentraler.

Den praktiske kapslingen til MAGNUM 10 er oversiktlig å koble i, og egner seg meget godt for innfelling.

ELO-GSM

Markedets mest anvendelige GSM-sender.

elotec_landbruk_brannvarsling_voice_g.k.røe_husdyrbygg_sau_storfe_imek_sentral_brannsikring_husdyr_bygning_ELOTEC

ELO-GSM52 måler bare 82 x 63 mm, og fleksibel drift fra 24 eller 12 V - både like- og veksel­strøm - gjør at enheten kan monteres i alle alarmsentraler!

Alarm- og feilsituasjoner varsles via SMS og/eller talemeldinger.

Rask montering med selvklebende labber og antenne.

Enkel idrift­settelse - konfigureres via SMS eller PC.

ELO-GSM52 er perfekt for deg som har sagt opp - eller gjerne vil si opp - din analoge telefonlinje!

Prøv også storebror ELO-GSM64 for flere styringsmuligheter (ikke tale).

ELO-GSM52ELO-GSM64
GSMQuad-bandQuad-band
Innganger56
Utganger24
Driftsspenning10-24V AC/DC16-24 V AC / 18-24 V DC
Strømtrekk200 mA maks.

1500 mA maks.

Mål (kun PCB)82 x 63 x 20 mm140 x 100 x 18 mm
Mål (i kapsling)160 x 90 x 50 mm280 x 170 x 60 mm


Aspect

elotec_landbruk_brannvarsling_voice_g.k.røe_husdyrbygg_sau_storfe_imek_sentral_brannsikring_husdyr_bygning_ELOTEC

Sensorvarianter

Elotec har utviklet nye sensortyper for å møte varierte krav fra alle slags miljøer - fra kritiske objekter i rene omgivelser til landbruk og tungindustri - noe som gjør Elotec ASPECT ekstremt tilpasningsdyktig.

  • Grizzle gir pålitelig deteksjon av synlig røyk, selv i ekstremt støvete omgivelser.
  • Nitro detekterer røyk og usynlige branngasser, også i korrosive omgivelser med store mengder svevestøv.
  • Lazeer benytter forente sensorteknologier for å oppnå høyest mulig følsomhet for alle typer brann, og brukes for tidlig varsling i rene rom.

Viktige bruksområder

Takhøyde og ventilasjonssystemer i industri- og landbruksbygg tilsier at detektorer i disse byggene skal ha følsomhet i klasse B. Dette kan by på utfordringer med hensyn til naturlig tilstedeværende støv og korrosive gasser, som kan forårsake uønskede alarmer - eller til og med føre til feil - i utstyr som ikke er utviklet med tanke på disse forholdene.

Elotec ASPECT er den eneste enheten på markedet som er robust nok til å fungere uten problemer i slike omgivelser og fremdeles opprettholde følsomhet i klasse B etter EN54-20.

ikon_låve

Landbruk

ASPECT er den originale aspirasjonsdetektoren for landbruket, og kan med fartstid siden 1992 i norske og skandinaviske fjøs, fjærfehus, staller og gartnerier vise til imponerende resultater.

ikon_industri

Industri

ASPECT gir tidlig og pålitelig deteksjon selv i støvfylte og fuktige miljøer, og er førstevalget for industri- og lagerhaller. Følsomhet i klasse B gjør enheten egnet selv ved store takhøyder.

ikon_kirke

Kirker

ASPECT er et servicevennlig og nesten usynlig system for tidlig varsling i kirkerom. Design for tøffe miljøer gjør at systemet lett håndterer store temperaturendringer, og Aspect gir bedre følsomhet enn punktdetektorer i høye kirkerom.

elotec_landbruk_brannvarsling_voice_g.k.røe_husdyrbygg_sau_storfe_imek_sentral_brannsikring_husdyr_bygning_ELOTEC

Tilbehør

Alt nødvendig utstyr for spesialprosjekter der det kreves ekstra renhold, filtrering og andre tilpasninger.

Elotecs rør og rørdeler er spesialprodusert for formålet og har flere spesielle egenskaper, blant annet en innvendig Ra-verdi på 1,6. Dette bidrar til å hindre oppbygging av støv og bakterier i rørgaten, og å gi systemet optimal funksjon i forhold til røyktransport.

Rørlengder på opp mot 100 meter vil som kjent ha en utvidelseskoeffisient som krever at festemateriellet tillater bevegelser uten at sikkerheten reduseres. Elotec tilbyr bl.a. romslige festeklips med lukking som benyttes der det forventes større temperatursvingninger.

Utblåsningskit med enkel klipsmontering kan benyttes for å lede returluft tilbake til dyrerom og derved balansere stort overtrykk / undertrykk.

elovac_front_100px

EloVac er et veldig enkelt og nødvendig hjelpemiddel for å kunne prosjektere og installere rørgater på en 100 % sikker måte, uten behov for kalkulasjonsprogram. EloVac benyttes for å sikre at alle sugehull fungerer under alle omstendigheter.

Vulcan syklonfilter skiller i en og samme enhet ut både støv og kondens i en Elotec-patentert løsning - uten at transporttid og følsomhet påvirkes.

EloClean vil sammen med vår Aspect 2010 automatisk rense rørene i forskjellige intervaller, både med fysisk rens, luft og væske. EloClean er konstruert for å stå i rørgaten uten å påvirke verken følsomhet eller transporttid.

Interfacekort gjør det mulig med lokal indikasjon av brann og utkobling per rørgate. Blitzlamper kan legges opp utenfor inngang til aktuelt område for å synliggjøre brannsted for bl.a. brannvesen.

sketch_aspect_ib2010

APP til din mobiltelefon - Aspect Tool lite

NB! Appen støttes av enheter med "-NET" i artikkelnummer, eller hvor siffer nr. 3-6 i serienummer er 1441 eller høyere. Artikkelnummer og serienummer finner du på sølvfarget lapp på siden av enheten eller inne i døren. Serienummer er et 9-sifret tall: xx1441xxx.

Ved å koble til Elotec Aspect med Aspect Tool finner du umiddelbart siste hendelse. Liste over tidligere hendelser kan vises ved å røre "Mer"-knappen.

Hendelser grupperes som:
- Servicemeldinger (Varsel om situasjoner som krever tiltak for å opprettholde full funksjon.)
- Alarmer (Kun på frittstående enheter - normalt logges alarm på sentralapparat.)
- Konfigurasjonsendringer (Programmering utført av installatør.)

Du kan også lese ut informasjon om luftgjennomstrømning, andre verdier og innstillinger som kan hjelpe din installatør å diagnostisere systemet. Du kan ikke gjøre endringer på enhetsoppsett.

Støttes av android, kommer start til IOS

Cover art